Got-a-Mac Logo

BliMedlem
Bakåtlänkar:


För att vara medlem i Got-a-Mac, betalar du in årsavgiften på 120 kr på detta postgirokonto: 59 57 45-1, Föreningen Got-a-Mac.

Skriv ditt namn och adress stort och tydligt på talongen (eller i fältet OCR/Meddelande om du betalar elektroniskt), och/eller ditt medlemsnummer om du har ett sådant sedan tidigare.

Är det första gången du har kontakt med oss är det bra om du skickar ett mejl till någon i styrelsen (StyrelseMedlemmar), gärna MedlemsAnsvarig så att vi även får en fungerande epostkontakt till dig.

Som medlem får du 4 stycken InfoBlad per år i brevlådan. Du får också komma på våra MedlemsMöten, deltaga i våra StudieCirklar och får full tillgång till den här webbplatsen (skapa ett konto själv där du anger medlemsnumret som medlemsbevis).

Du får gärna bekanta dig med oss genom att börja deltaga på vår EpostLista och återkomma hit när du upptäcker hur trevligt det är, att i organiserade former, umgås med andra macanvändare.

En av våra målsättningar har varit att producera en CD-ROM-skiva om året till medlemmarna, med användbara FreeWare / ShareWare-program och DemoVersion:er av kommersiella program. Det blir emellertid mer och mer så att vi alla med bredband hjälps åt att ladda ned och förflytta önskade material av detta slag till dem som fortfarande har modemuppkoppling. (se mer nedan)


CD-skivan skall bygga på material som medlemmarna tipsat om under året, men vi märker alltmer att medlemmarna har bredband och gör nedladdningarna på egen hand. Ibland efter att ha hittat ProgramTips här. Dessutom får vi inte distribuera systemuppdateringarna på MedlemsCDn, vilket kanske är den uppdatering medlemmarna skulle ha störst nytta av. Om vi får tillräckligt många nya ProgramTips där tipsaren kontrollerat med programdistributören att vi får lov att publicera på MedlemsCDn så försöker vi återigen att distribuera en skiva.

Ni som sitter på modemuppkopplingar eller helt saknar egen internetanslutning bör kontakta övriga medlemmar – kanske via vår EpostLista eller webbplatsens diskussionsforum, för att hitta någon som mot självkostnaden för själva CD-skivan kan hjälpa er att ladda ned önskad programvara. Detta inkluderar även de systemuppdateringar som är tillåtna för privat nedladdning men som inte får distribueras via MedlemsCDn. Många av våra medlemmar kan BrännaCDskivor med den inbyggda brännaren eller via en extern enhet.

Om någon vet något bra sätt att övertyga Apple om nyttan av att användarföreningarna får göra dessa distributioner så utnyttja gärna dessa kontakter och återkom till styrelsen med dessa glada nyheter---LisbethZachs


Styrelsen har beslutat att vi istället för CD försöker att vara behjälpliga med nedladdning av stora uppdateringar och bränning till CD för dem som sitter på långsamma uppkopplingar. Efterlys hjälp via vår EpostLista eller på webbplatsen, så kan troligen någon som kanske till och med bor nära dig hjälpa dig med en nedladdning. :-) jan 2005 LisbethZachs


Ändra denna sida (senast ändrad 13 Oktober 2005 av LisbethZachs)
Prenumerera på denna sida
Logga in
Sök

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Chalmers tekniska högskola. Se även Chalmers policy för spridning av information via World Wide Web

Copyright 2003 - Got-a-Mac