Got-a-Mac Logo

EpostLista
Bakåtlänkar:


Got-a-Mac har en epostlista där alla är välkomna. Listan ligger för tillfället på coollist, i väntan på att vi ska kunna flytta den till vår egen server (ett projekt som dragit ut betydligt längre än ett år...).

Trafiken på listan är förhållandevis låg. Alla meddelanden märks med texten "[GaM]" i meddelanderaden, för att förenkla filtrering i epostprogrammet.

Prenummerera:

Information hos Coollist:

Listan fungerar nu bättre men vi arbetar ändå för att hitta en annan lösning


Ändra denna sida (senast ändrad 02 Februari 2006 av LisbethZachs)
Prenumerera på denna sida
Logga in
Sök

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Chalmers tekniska högskola. Se även Chalmers policy för spridning av information via World Wide Web

Copyright 2003 - Got-a-Mac