Got-a-Mac Logo

InfoBlad
Bakåtlänkar:


Got-a-Mac producerar 4 utgåvor av medlemstidningen (InfoBladet) varje år.

Info-bladet innehåller artiklar, tips och trix, information till medlemmarna och annat användbart. Innehållet kommer ifrån medlemmarna själva, och ställs samman av föreningens redaktör (år 2005: DavidRemahl).

Om du vill skriva något till Info-bladet, skicka ett epost till redaktören. Det bästa är om du skriver texten direkt i eposten, som ren text. Bifoga eventuella bilder och illustrationer.

Ni som är medlemmar kan läsa vissa äldre infoblad i PDF-format. InfoBladFörNedladdning. Om du inte är medlem än, läs BliMedlem. Om du är medlem, klicka Logga in och skapa ett konto på websiten.


För att få med material i infobladet, skapa en länk till det i den senaste förslagslådan (översta valet)

Information om hur infobladet produceras:


Ändra denna sida (senast ändrad 17 December 2005 av HenrikWannheden)
Prenumerera på denna sida
Logga in
Sök

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Chalmers tekniska högskola. Se även Chalmers policy för spridning av information via World Wide Web

Copyright 2003 - Got-a-Mac