Got-a-Mac Logo

MedlemsMinnen
Bakåtlänkar:


En av de medlemmar som varit med i föreningen ända sedan den bildades den 23 april 1986, Vesa Räisänen, har varit vänlig nog att berätta om hur det kom sig att han blev medlem i föreningen, och hur det gick till när vi fick vårt namn. Kanske finns det också någon som har klart för sig vem upphovsmannen är till vår logotyp (den ursprungliga, alltså). Hör av dig i så fall! Även ni andra som har något att berätta som har med föreningen och dess historia att göra är välkomna att dela med er. Här följer nu Vesas berättelse, daterad den 19 januari 2005.

Vesas berättelse

Det är ju några år sedan som Got-a-Mac bildades så mycket har fallit i glömska. Det skulle kanske vara bra om de som var med då hade en liten nostalgipratstund för att komma åt minnena. Jag har dessutom varit borta från Chalmers så pass länge nu så att några namn kommer jag inte ihåg på rak arm.

Detta sista gäller naturligtvis inte Magnus Bondesson. Jag hade Magnus som lärare i programmeringsteknik och det lustiga är att en utav de första sakerna Magnus sa var att det var helt lönlöst att satsa på en Mac för privat bruk. Skälet kommer jag inte ihåg, kanske att RAM-minnet var så litet, troligtvis 500 kilobyte på den tiden. Jag var således ganska förvånat när Magnus dök upp som en av initiativtagarna för att bilda en Mac-klubb i Göteborg.

Namnet Got-a-Mac

Efter några möten blev det aktuellt att namnge föreningen och en tävling utlystes för att få fram olika namnförslag. Dessutom hade Apple Sverige, såsom jag uppfattade det, donerat ett antal disketter med programvara som skulle tillfalla det vinnande förslaget. Jag tror att vid den tiden hade jag redan köpt en Mac: gjorde det direkt när modellen med 1 MB (”det här tar aldrig slut”) hade kommit ut. Efter lite funderande över namn kom jag på GotAMac som jag tyckte hade bra klang och dessutom hade dubbel betydelse:

”(I've) got a Mac”, och anknytningen till Got(eborg).

Till min stora förvåning så segrade namnet när de olika förslagen diskuterades vid nästa möte, samtidigt som det bytte utseende till Got-a-Mac. Någon diskett med programvara fick jag dock aldrig...

RamDisk klarar skivan

Apropå diskett, så hade Macarna vid den tiden en (1) diskettenhet och ingen hårddisk. Detta innebär att operativet (Finder och System), applikationsprogrammet och data skulle få plats på samma diskett. Naturligtvis gick inte detta i längden och man behövde använda sig av en diskett till. Detta i sin tur ledde till ändlösa byten av diskett då data lästes in från en annan diskett. Det var tydligen en byte åt gången: det som alla Macanvändarna kommer ihåg från den tiden var det ändlösa ”Please insert ... diskette...” sessionerna. Att byta diskett 20 gånger per session var inte ovanligt. Man frågar sig: hur blev man Mac-frälst? Hur påverkar dessa tydliga masochistiska drag mitt liv i övrigt? Efter en tid så dök det upp ett litet program, ”RamDisk”, som gjorde att en del av minnet kunde användas som virtuell hårddisk och detta underlättade livet betydligt: man lade Finder och System på den.

Hårddisklyx

Nästa generation Macar hade en (alldeles för dyr) hårddisk och två diskettenheter (den köpte jag). Vilken lyx: hårddisk OCH två diskettenheter. På den tiden så kom Macarna med applikationsprogramvara också: MacWrite (ordbehandling) och MacPaint (pixelorienterat ritprogram). (Trodde att det var tre program, men kanske jag har fel, kommer i alla fall inte ihåg vad det tredje skulle vara.) Programmet som jag hade mest nytta av var MacDraw, ett objektorienterad ritprogram (hittat någonstans på Chalmers). När man ritade sina bilder för inlämningsuppgifter/labbar i MacDraw och skrev texten i MacWrite så blev det verkligen grant. Man kände sig bortom "the cutting-edge of technology".

Mac är kul!

Är nu på min sjätte stationära Mac, en iMac halvboll, och tredje bärbara. En utav de bärbara var en PowerBook Duo, en modell som säkert var 15 år före motsvarande från icke-Mac världen.

Så blev det kanske lite mer minnen än jag hade tänkt från början, men så är det med Macar, man har kul.

/Vesa Räisänen, medlemsnummer 34


Ändra denna sida (senast ändrad 21 Januari 2005 av MatsRimborg)
Prenumerera på denna sida
Logga in
Sök

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Chalmers tekniska högskola. Se även Chalmers policy för spridning av information via World Wide Web

Copyright 2003 - Got-a-Mac