Got-a-Mac Logo

StudieCirklar
Bakåtlänkar:


StudieCirklar

Cirkelmöten är studiecirklar med ett ämnesprogram som sträcker sig över ett lämpligt antal gånger. Dessa startas vid behov av ett antal - ca 7-10 medlemmar - i ett speciellt gemensamt syfte att teoretiskt och/eller praktiskt förkovra sig inom ett ämnesområde. Medlemmarna ordnar själva inom cirkelns ramar lämpliga lokaler och tider, och återför sina erfarenheter till föreningen.

[:OSXcirkel:] Foto:SvenTe Cirklar kan hållas i optimalt bra lokaler eller i trängre utrymme runt ett köksbord. Hjärterum och stjärterum ni vet.---LisbethZachs

Got-a-Mac hade under våren 2005 fyra cirklar igång. Cirklarna var en Bascirkel, en DV-cirkel och två OS-X-cirklar. En Bild-cirkel från 2004 har under våren varit vilande.

Pågående och planerade cirklar för 2005: (Klicka på resp cirkellänk för aktuell info om varje cirkel)

BasCirkel

Ämne: Uppföljning av månadsmötenas teman samt grundläggande Mac-kunskap. Höstterminstart var den 25 oktober.

BildCirkel:

BILD-cirkeln har tills vidare mättat sitt behov och gått i ide efter väl förrättat värv, men kan vid behov väckas för enstaka utvecklingsträffar. BILD-cirkelns arbete finns sammanfattat under länken DigitalFotoguiden, ett tryckt häfte har distribuerats till samtliga medlemmar.

DvCirkel:

Ämne: Digital Video med redigering. Startade i oktober 2004 och hade under våren 10 cirkelpass med 11 deltagare. Chalmers. Cirkelarbetet pågår under hösten 2005 med redigeringsarbete och vi använder FinalCutExpress som undervisningsprogram.

OsXCirkel:

Ämne: Behandlar operativsystemet OSX; cirkeln pågick med 8 planerade möten hela vårteminen. Föreningen genomförde också under våren 2005 en OSXCirkelSnabb med 4 cirkelpass.

Intresset för Mac OS-X är stort, 17 intressenter startde i oktober två cirklar OSXCirkelTre' och 'OSXCirkelFyra

Dessa cirklar planeras vid tillräckligt intresse och lokaltillgång:

CadCirkel, för närvarande 6 intressenter, fler är välkomna. Möjlig start början av 2006 om lokaler kan uppbringas.

GrafikCirkel. Anmäl ditt eventuella intresse.

BildCirkelTvå Kanske i kombination med GrafikCirkel

SkapaHemsidaCirkel startade i november

NätverkCirkel. Anmäl eventuellt intresse.

Cirkelintresse?

Med erfarenheter från tidigare cirklar tror Got-a- Mac på aktivt medlemsarbete i olika former. Likasinnade kan i cirkelformen få utbyte av varandras kunskaper och erfarenheter på ett konstruktivt och stimulerande sätt och stämningen är alltid på topp. Har du således intresse av att utveckla dina datorfärdigheter, att lära dig något nytt program eller ämne och samtidigt ha trevligt, dröj då inte med att föreslå ditt ämne. Maila till vår EpostLista, skriv här på webbplatsen (kräver medlemsskap, se länken BliMedlem) eller mejla till MorganBergwall. Vill du ringa Morgan för att "prata cirklar" går det också bra, tel 031-48 13 90.

2005-05-16 MorganBergwall rev. 2005-11-18 MORGAN


DigitalFotoguiden Vår Bildcirkel avslutades förra året och Sven Tengsjö har sammanfattat vårt digitala bildtema som ett trevligt "examensarbete". Materialet hittar du under rubriken DigitalFotoguiden här på vår webbplats. Föreningen har i oktober distribuerat ut materialet i form av ett häfte till alla medlemmar.

2005-10-25 MorganBergwall


Got-a-Macs höstcirkelverksamhet har startat.

• Cirkelverksamheten är igång med vår DvCirkel, som haft sina första höstmöten i "ny" lokal. Cirkeln är fullbokad.

BasCirkel:n srartade 25:e oktober.

• Sex intressenter finns för en CadCirkel, som bör kunna starta så snart lokalfrågan lösts. Fler intresserade för CadCirkel kan beredas plats, anmälan mailas till Morgan. Helst bör minst deltagare utgöra grund för cirkelstart. Lokal efterlyses.

• En ny BildCirkel finns på förslag, men ännu finns inte tillräckligt antal inressenter för en start. Du som vill vara med och forma en ny cirkel, anmäl ditt intresse genom att maila till Morgan. Lokal efterlyses.

• 15 intressenter startar i oktober två cirklar OSXCirkelTre' och 'OSXCirkelFyra, båda uppgraderade med "Tiger"

• Got-a-Mac studiecirkelverksamhet har tillfrågats om start av en SkapaHemsidaCirkel. 13 medlemmar har anmält intresse. Planerings- /introduktionsträffen var i början av november.

• Sporadiska önskemål har också funnits på start av en Cirkel som behandlar LayoutProgram. Kan möjligen sammanslås till en cirkel med SkapaHemsida-ämnet? Ännu otillräckligt intresse.

• Flera förfrågningar om en Cirkel för att skapa NätVerk inkom också i våras, men ännu bara en intresseanmälning för cirkelbildande. Anmäl eventuellt intresse direkt! Hinner vi inte arrangera något den här terminen så försöker vi nästa.

NÄTcirklar - en idé för att dra igång cirklar där deltagarna kan ha olika ambitionsnivåer och grundkunskaper:

Jag tror det kan vara idé att de cirklar som nybildas, påbörjas och grundlägges som kommunikation över vår coollist eller som mailkommunikation mellan cirkelaspiranter inom samma ämnesområde för att enas om en nivå att starta från och för att hitta gemensamma program att arbeta med. Ännu bättre är om vi kan cirkelarbeta direkt på vår webbplats och intressera fler föreningsmedlemmar för inlägg och tips i arbetet. De som tidigare arbetat i cirkel skulle därvid kunna bistå med goda erfarenheter och råd för effektivicerande av cirkelarbetet. Under "nät-tiden" kan man också bearbeta frågor rörande anskaffning av lokal, programnivåer, litteratur, mm innan face-to-face-cirklar dras igång.

Jag inbillar t ex mig att LayoutCirkel och SkapaHemsida -Cirkel kan läggas på mycket olika ambitionsnivåer, beroende på vilka program man vill eller har råd med att använda som bas i arbetet. CAD-cirkeln är också en typiskt program-beroende cirkel, som jag ser det.

Du som intresserar dig för cirkelutövande, anmäl dig till en cirkel och/eller framför dina synpunkter på cirkelarbetets uppläggning. Eller tipsa om nya ämnen eller ämnesgrupper. Lägg synpunkterna här på vår hemsida, där alla medlemmar kan ta del av dem.

Studiecirklarna är tills vidare konstnadsfria.

Även andra tips och synpunkter till styrelsen om vad som kan tillföras och/eller utveckla föreningen är mycket välkomna !!!

2005-11-18 / MORGAN B


Ändra denna sida (senast ändrad 18 November 2005 av MorganBergwall)
Prenumerera på denna sida
Logga in
Sök

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Chalmers tekniska högskola. Se även Chalmers policy för spridning av information via World Wide Web

Copyright 2003 - Got-a-Mac