Got-a-Mac Logo

WebMaster
Bakåtlänkar:


Den person som är ansvarig för den tekniska driften av en webbsida på Internet. Om man har problem med trasiga länkar, konstig layout eller felaktigt innehåll är det den här personen man ska ta kontakt med.

I GotaMac:s fall, är detta för tillfället DavidRemahl.


Ändra denna sida (senast ändrad 28 December 2003 av DavidRemahl)
Prenumerera på denna sida
Logga in
Sök

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Chalmers tekniska högskola. Se även Chalmers policy för spridning av information via World Wide Web

Copyright 2003 - Got-a-Mac