Got-a-Mac Logo

WebbplatsensLicens
Bakåtlänkar:


Den som bidrar med innehåll till Got-a-Macs websida behåller copyright för sitt arbete. Personen går också med på att ge föreningen Got-a-Mac obegränsad copyright på texten (detta innebär att vi kan ta med innehåll från websiten i InfoBlad och andra fora), samt att alla andra får använda texten i enlighet med GNU FDL-licensen.

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html


Vad tycker ni andra? Är detta en rimlig licens? Andra Wiki-siter har gjort misstaget att inte klart specificera vad site-innehavaren och andra får göra med material som kommer in.


Ändra denna sida (senast ändrad 28 Maj 2003 av DavidRemahl)
Prenumerera på denna sida
Logga in
Sök

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Chalmers tekniska högskola. Se även Chalmers policy för spridning av information via World Wide Web

Copyright 2003 - Got-a-Mac